Sobre la Pintura


Entenc la pintura com a possibilitat de realitzar configuracions, que sintetitzen estructures i ordenacions, que parlen d’elles mateixes, però també, de la mateixa pintura, de nosaltres i del món.


La geometria, es present alhora, com a voluntat de construcció i imposibilitat de consecució exacte en qualsevol activitat de l’ individu. Accions automàtiques, sèries, repeticions, son exploracions de l’ espai i de les tensions que es produeixen amb la seva ocupació en tots els sentits


Pep Montoya